Vandskade

Vandskader opstår typisk ret pludseligt og skyldes ofte skybrud, brud på vandrør eller en oversvømmelse.

Har du fået en vandskade?

Helt banalt er en vandskade en skade, som er opstået, fordi bygningsdele eller indbo er blevet påvirket af vand. Vandskader opstår typisk ret pludseligt. De kan eksempelvis skyldes skybrud, brud på vandrør eller en oversvømmelse, som gør, at der trænger vand ind i boligen.

Vandskade kan også opstå som følge af, at kloakvand trænger op gennem afløbet i kælderen som følge af kraftige regnskyl.

Udfyld kontaktformularen

Igennem årene har jeg varetaget forskellige ledende stillinger i branchen, og jeg har gennem kurser og praktisk erfaring fået et indgående kendskab til metoder for løsning af alle opgaver.

© Copyright - Valbjørn's