Skimmelsvamp

Der er mange tusinde arter skimmelsvamp i vores natur, hvor de indgår som en naturlig del af kredsløbet.

Hvad er skimmelsvamp

Langt størsteparten af skimmelsvampe er ikke farlige for mennesker, men en mindre gruppe som kaldes vandskade-skimmelsvampe kan blive problematiske. De problematiske skimmelsvampe kan opstå hvis boligen er omfattet af vandskade eller har et dårligt indeklima, eksempelvis grundet manglende udluftning og/eller mangelende rengøring.

Der findes mellem 6-10 skimmelsvampearter, som kaldes vandskade-skimmelsvampe, der kan vokse i vores boliger, og som er kendt for at kunne give ubehag. Tilstedeværelsen af disse skimmelsvampe, er tegn på et problem med fugt i boligen. Ved vandskade i boligen vil disse skimmelsvampe vokse frem i løbet af 5 – 10 dage. Skyldes fugten manglende udluftning vil der typisk gå længere tid inden der registreres skimmelsvamp.

Ca. 2% af befolkningen er allergiske overfor skimmelsvampe. Du behøver dog ikke at være allergisk for at reagere på svampene. Der er mange som reagerer, hvis de har andre former for allergier eksempelvis pollen.

I grelle tilfælde kan skimmelsvampe fremkalde symptomer som irriterede slimhinder, åndedrætsbesvær, hudkløe, hovedpine og koncentrationsbesvær – symptomerne kan være influenza lignende. De samme symptomer kan opstår ved længerevarende dårligt indeklima.

Fjernelse af skimmelsvamp

Hvis din bolig har problemer med skimmelsvamp, bør der fortages en fugtteknisk gennemgang, for at klarlægge problemets årsag og omfang. Ved denne gennemgang vil der blive udtaget skimmelsvampe prøver, som analyseres på et uvildigt laboratorie.

Når der forelægger et svar på prøverne, udarbejdes en rapport med en handleplan for løsning af problemet. Selve fjernelsen af skimmelsvamp bør i de fleste tilfælde foretages af professionelle, for at undgå spredning af skimmelsvampesporer, samt sikre korrekt afrensning af skimmelsvampen i henhold til SBI’s (Statens Byggeforsknings Institut) anvisninger.

Efter endt afrensning af skimmelsvamp, vil der altid blive foretaget en test, som dokumenterer at afrensningen er gennemført i henhold til gældende anvisninger.

Udfyld kontaktformularen

Igennem årene har jeg varetaget forskellige ledende stillinger i branchen, og jeg har gennem kurser og praktisk erfaring fået et indgående kendskab til metoder for løsning af alle opgaver.

© Copyright - Valbjørn's