Affugtning

Der er mange metoder til gennemførelse af affugtning. Det der er vigtigt er, at den rigtige affugtning igangsættes hurtigt.

Generelt om fugtskader

En fugtskade opstår når bygningsdele eller indbo i længere tid er påvirket af fugt eksempelvis kondens, dug eller blot fugt fra jorden.

Når der opstår en pludselig skade eksempelvis ved brud på vandrør eller opstigende kloakvand, er det vigtigt at få stoppet skaden hurtigt, få fjernet vandet samt rengjort og desinficeret berørte områder.

Når dette er udført, skal der udføres en fugtteknisk gennemgang af bygningen, for at få beskrevet skadeomfanget og i gang sat videre tiltag. Der kan være behov for fjernelse af våde bygningsdele eller at skabe adgang til skjulte konstruktioner, for at kunne affugte effektivt.

Der er mange metoder til gennemførelse af affugtning. Det der er vigtigt er, at den rigtige affugtning igangsættes hurtigt – da effektiv affugtning nedsætter affugtningstiden og begrænser risikoen for skimmelsvamp. Selve affugtningen vil typisk vare mellem 14-21 døgn, men kan i nogle situationer vare længere.

Udfyld kontaktformularen

Igennem årene har jeg varetaget forskellige ledende stillinger i branchen, og jeg har gennem kurser og praktisk erfaring fået et indgående kendskab til metoder for løsning af alle opgaver.

© Copyright - Valbjørn's